Σεμινάρια

16 προϊόντα
1 / 2
Εισαγωγή στο Bitcoin και στα cryptos
Έναρξη: 03/04/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 31/03/2023 - 14:00
€60,00

early bird Κρυπτονομίσματα & Cyber Security
Έναρξη: 07/04/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 04/04/2023 - 14:00
€112,50 € 125,00 έως 31/03 23:55

early bird Επενδύσεις και trading στα κρυπτονομίσματα
Έναρξη: 10/04/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 07/04/2023 - 14:00
€108,00 € 120,00 έως 03/04 23:55

early bird Κρυπτονομίσματα & Cyber Security
Έναρξη: 21/04/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 18/04/2023 - 14:00
€112,50 € 125,00 έως 14/04 23:55

early bird Επενδύσεις και trading στα κρυπτονομίσματα
Έναρξη: 24/04/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 21/04/2023 - 14:00
€108,00 € 120,00 έως 17/04 23:55

early bird Προστασία κινητού και υπολογιστή για όλους
Έναρξη: 28/04/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 25/04/2023 - 14:00
€72,00 € 80,00 έως 21/04 23:55

early bird Κρυπτονομίσματα & Cyber Security
Έναρξη: 05/05/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 02/05/2023 - 14:00
€112,50 € 125,00 έως 28/04 23:55

early bird Επενδύσεις και trading στα κρυπτονομίσματα
Έναρξη: 08/05/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 05/05/2023 - 21:00
€108,00 € 120,00 έως 01/05 23:55

early bird Προστασία κινητού και υπολογιστή για όλους
Έναρξη: 12/05/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 09/05/2023 - 14:00
€72,00 € 80,00 έως 05/05 23:55

early bird Εισαγωγή στο Bitcoin και στα cryptos
Έναρξη: 15/05/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 12/05/2023 - 14:00
€54,00 € 60,00 έως 08/05 23:55

early bird Κρυπτονομίσματα & Cyber Security
Έναρξη: 19/05/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 16/05/2023 - 14:00
€112,50 € 125,00 έως 12/05 23:55

early bird Επενδύσεις και trading στα κρυπτονομίσματα
Έναρξη: 22/05/2023 - 18:00
Εγγραφές έως: 19/05/2023 - 14:00
€108,00 € 120,00 έως 15/05 23:55

Top